Thiết lập Email

Cho phép thiết lập địa chỉ Email dùng để gửi thông báo hàng loạt trong hệ thống AMIS.CRM.

Cách thực hiện

Chọn Thiết lập (biểu tượng ).

Sau đó chọn Email.

Tại mục Email, bạn thực hiện Thiết lập Email.

Thông tin máy chủ

Tại mục Máy chủ mailCổng và Phương thức bảo mật: nhập thông tin máy chủ và cổng của hệ thống gửi email của đơn vị.

Một số thông tin các máy chủ thông dụng:

  • Máy chủ Gmail: smtp.gmail.com; Cổng: 465; Phương thức bảo mật: TLS
  • Máy chủ Yahoo: smtp.mail.yahoo.com, Cổng: 465; Phương thức bảo mật: SSL
  • Máy chủ Secureserver.net: smtpout.secureserver.net; Cổng: 80; Phương thức bảo mật: Không
  • Nếu là máy chủ mail của riêng công ty thì kế toán liên hệ với Quản trị mạng của chính công ty để được cung cấp thông tin

Tại mục Địa chỉ email gửi: Nhập địa chỉ email muốn sử dụng để gửi thông báo hàng loạt.

Tại mục Tên đăng nhập email và Mật khẩu email: nhập thông tin tài khoản đăng nhập vào địa chỉ email của người gửi.

Nhấn Kiểm tra thiết lập để xem thông tin về cấu hình email có đúng hay không => Nếu chưa đúng thì thực hiện thiết lập lại.

Thông tin khác

Thông tin Số mail/1 lần gửi: thể hiện số mail được gửi tối đa trên/1 lần gửi.

Thông tin Thời gian giữa các lần gửi (s): Thể hiện khoảng cách giữa các lần gửi mail.

Ví dụ: Ở ảnh dưới thì nếu gửi 100 email: chương trình sẽ tự động chia ra làm 5 lần, mỗi lần 20 email với khoảng cách giữa 5 lần gửi là 10 giây.

Việc thiết lập các thông tin này là để đảm bảo hệ thống mail không bị quá tải trong trường hợp đơn vị phải gửi quá nhiều email cùng lúc.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.