Thiết lập Email Marketing

Cho phép bạn thiết lập các tính năng để có thể thực hiện gửi Email Marketing chăm sóc khách hàng Tiềm năng.

Lưu ý: Hiện tại AMIS.CRM chỉ đáp ứng hỗ trợ kết nối với ZetaMail.

Bước 1: Lấy Thông tin Token trên ZetaMail

Lưu ý: Bạn cần đăng ký tài khoản cá nhân trên hệ thống ZetaMail.

1. Đăng nhập địa chỉ website https://www.zetamail.vn

2. Nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Tài khoản của tôi.

3. Bạn coppy dãy chữ số (gồm 40 ký tự) tại dòng Secret Token.

Bước 2: Thiết lập Email Marketing trên AMIS.CRM

1. Chọn Thiết lập (biểu tượng ).

2. Chọn thiết lập Email.

3. Chọn mục Thiết lập Email Marketing.

4. Bạn Paste (Dán) dãy chữ số (gồm 40 ký tự) đã coppy ở bước 1 vào mục Secret Token.

Lưu ý: Thông tin Token được lấy từ Thông tin tài khoản cá nhân trên ZetaMail tại bước 1.

5. Nhấn Tiếp theo. Chương trình cho phép ghép trường thông tin từ ZetaMail với các trường thông tin của Tiềm năng, Liên hệ trên CRM.

  • Trường trên Zetamail: Lấy lên tất cả các trường và thứ tự sắp xếp tại ZetaMail.
  • Trường Tiềm năng, Liên hệ: Lấy lên danh sách và thứ tự sắp xếp các trường Tiềm năng/Liên hệ tại Thiết lập/Tùy chỉnh/Phân hệ.

6. Nhấn Cất để hoàn thành việc Thiết lập Email Marketing.

Lưu ý: Trường hợp đã “Thiết lập Email Marketing”, lần sau bạn vào lại mục này sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới.

  • Nhấn Cập nhật: để hiển thị giao diện “Sửa thiết lập Email Marketing”.
  • Nhấn Ngừng kích hoạt: để ngừng kích hoạt Email Marketing.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.