Thiết lập Zalo

Cho phép thiết lập kết nối với Zalo để nhân viên kinh doanh có thể chat trực tiếp với khách hàng trên phần mềm.

Lưu ý: Trước khi thiết lập, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Zalo để đăng ký tạo tài khoản.

Cách thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục Marketing, chọn Mạng xã hội.

Giao diện Thiết lập thương hiệu hiển thị, chọn Zalo.

Bạn nhấn Kết nối tài khoản. Sau đó, đăng nhập với tài khoản Offical account đã tạo từ trước.

Trong trường hợp bạn có từ 2 tài khoản Zalo trở lên, chọn 1 tài khoản cần kết nối. Sau đó, nhấn Cho phép.

Sau khi thiết lập thành công, bạn có thể chat với khách hàng trực tiếp từ phần mềm.

Cập nhật 16/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.