Thêm loại hàng hóa

Có 2 cách thêm Loại hàng hóa:

Thêm loại hàng hóa trực tiếp

1. Vào phân hệ Loại hàng hóa.

2. Nhấn thêm loại hàng hóa (biểu tượng ).

3. Khai báo thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Nhân bản Loại hàng hóa

1. Chọn bản ghi loại hàng hóa muốn nhân bản.

2. Trên giao diện chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Nhân bản.

3. Chương trình lấy lên dữ liệu Thông tin chungThông tin mô tả (nếu có) của bản ghi được chọn làm nhân bản. Người dùng thực hiện chỉnh sửa thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành nhân bản loại hàng hóa.

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.