Làm việc với phân hệ Loại hàng hóa

Danh sách Loại hàng hóa

Cho phép người dùng quản lý danh sách loại sản phẩm.

1. Vào phân hệ Loại hàng hóa.

2. Nhấn vào biểu tượng để hiển thị chức năng InXuất khẩu tất cả bản ghi trên danh sách loại hàng hóa.

3. Chọn bản ghi loại hàng hóa bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị chức năng:

  • Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu riêng bản ghi được chọn
  • Nhấn vào biểu tượng : Cho phép Sửa bản ghi loại hàng hóa được chọn

Chi tiết Loại hàng hóa

Cho phép người dùng xem chi tiết loại sản phẩm.

1. Chọn bản ghi loại hàng hóa muốn bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị giao diện chi tiết loại hàng hóa đó.

2. Tại đây, người dùng có thể:

  • Nhấn Sửa để sửa lại thông tin Loại hàng hóa.
  • Nhấn vào biểu tượng để tuy chỉnh Danh sách liên quan. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.