1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khác
  5. Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

Bước 1:

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.
  • Tích chọn ô Có phát sinh hàng hóa nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

Bước 2: Khi nhập kho/xuất kho hàng hóa nhận giữ hộ, gia công; hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

  • Trên phiếu nhập kho/xuất kho không thực hiện định khoản mà chọn giá trị tương ứng tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

Bước 3: Khi xem báo cáo kho

  • Cần sửa mẫu báo cáo để hiển thị thêm cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.