1. Trang chủ
  2. Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khác
  5. Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

Bước 1:

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.
  • Tích chọn ô Có phát sinh hàng hóa nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

Bước 2: Khi nhập kho/xuất kho hàng hóa nhận giữ hộ, gia công; hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

  • Trên phiếu nhập kho/xuất kho không thực hiện định khoản mà chọn giá trị tương ứng tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

Bước 3: Khi xem báo cáo kho

  • Cần sửa mẫu báo cáo để hiển thị thêm cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

Cập nhật 21/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan