Thiết lập thông tin in lên báo cáo, chứng từ

1. Làm thế nào để thiết lập thông tin Người ký in lên báo cáo, chứng từ?

1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức, chọn cơ cấu tổ chức muốn thiết lập thông tin.
2. Nhấn Sửa.
3. Tại tab Thông tin in lên báo cáo, chứng từ\mục Người ký: Khai báo thông tin người ký để in lên báo cáo, chứng từ.
4. Tích chọn In tên người ký lên chứng từ, báo cáo.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu tích chọn Lấy tên người lập biểu theo tên người đăng nhập thì tên người lập biểu in lên báo cáo, chứng từ sẽ luôn lấy theo tên người đăng nhập mà không dựa vào tên người lập biểu khai báo tại đây.

5. Khi in báo cáo, chương trình đã ngầm định sẵn các chức danh hiển thị trên báo cáo và lấy Tiêu đề/tên người ký theo thông tin đã khai báo tại danh mục cơ cấu tổ chức, tuy nhiên vẫn có thể thiết lập lại theo nhu cầu bằng cách:

    • Trên giao diện báo cáo, nhấn In\Tùy chỉnh in.
    • Tại mục Người ký, chương trình tự động lấy thông tin theo thông tin Người ký đã thiết lập tại danh mục cơ cấu tổ chức

Lưu ý: Trường hợp khi khai báo thông tin người ký tại danh mục cơ cấu tổ chức, nếu không tích chọn Lấy tên người lập biểu theo tên người đăng nhập thì tại đây có thể khai báo lại thông tin Người lập biểu cho từng báo cáo theo nhu cầu.

    • Tại cột Hiển thị: Tích chọn hoặc bỏ tích để thiết lập các chức danh muốn in lên báo cáo

    • Nhấn Cất, thông tin người ký hiển thị trên báo cáo như sau:

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.