1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Thiết lập vị trí công việc

Thiết lập vị trí công việc

Giúp thiết lập danh sách các vị trí công việc sử dụng tại đơn vị như: Nhân viên Kinh doanh, nhân viên Kế toán, nhân viên Nhân sự….Thông tin vị trí công việc khai báo tại đây sẽ được tự động lấy sang danh mục Vị trí công việc trên ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự (Nếu có sử dụng ứng dụng Nhân sự).

Hướng dẫn thực hiện

Thêm mới vị trí công việc

Trên giao diện trang Wall, nhấn vào biểu tượng

Chọn mục Vị trí công việc.

Nhấn Thêm mới.

Khai báo các thông tin vị trí công việc.

Nhấn Cất.

Cập nhật lại vị trí công việc

Trên giao diện trang Wall, nhấn vào biểu tượng

Chọn mục Vị trí công việc.

Chọn nhân viên thay đổi vị trí công việc, chọn biểu tượng

Cập nhật lại vị trí làm việc của nhân viên.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.