Thùng rác

Giúp người dùng có thể dễ dàng khôi phục lại dữ liệu trong trường hợp xóa nhầm.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Quản trị dữ liệu, chọn Thùng rác.

Chọn phân hệ muốn khôi phục bản ghi, sau đó tích chọn các bản ghi muốn khôi phục.

Nhấn Khôi phục để khôi phục các bản ghi được chọn.

Ghi chú: Nhấn Làm trống thùng rác để dọn sạch các bản ghi của các phân hệ trong thùng rác vĩnh viễn. Hoặc có thể tích chọn từng bản ghi sau đó nhấn Xóa để xóa bản ghi đó vĩnh viễn.

Lưu ý: Chức năng Làm trống thùng rác chỉ hiển thị với người dùng có vai trò Quản trị hệ thống.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.