Xuất khẩu

Cho phép xuất dữ liệu từ các phân hệ trên AMIS CRM ra file định dạng xlsx.

Hướng dẫn trên phần mềm

Vào phân hệ cần xuất khẩu dữ liệu.

Xuất khẩu tất cả bản ghi trên trang người dùng đang xem

  • Nhấn chọn Xuất khẩu.

Xuất khẩu từng bản ghi người dùng lựa chọn

  • Tích chọn các bản ghi trên giao diện đang xem, sau đó nhấn và chọn Xuất khẩu.

Lưu ý:

  • Để sử dụng chức năng Xuất khẩu người dùng phải được phân quyền sử dụng chức năng này.
  • Chương trình chỉ xuất khẩu trang hiện tại mà người dùng đang xem.
  • Người dùng có thể tích chọn các trang khác để xuất khẩu.
Cập nhật 18/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.