1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo chung
  5. Tôi có nhận được thông báo khi đồng nghiệp được khen thưởng hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi đồng nghiệp được khen thưởng hay không?

Trường hợp thiết lập nhận thông báo khen thưởng, khi có đồng nghiệp được khen thưởng, hệ thống sẽ gửi thông báo đến nhân viên.

Chạm vào thông báo khen thưởng của đồng nghiệp.

Khen thuong 1

Viết lời chúc mừng lên bài viết, sau đó chạm vào Gửi.

Khen thuong 2

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo đồng nghiệp được khen thưởng ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm, sau đó nhấn vào menu Thông báo.

Thong bao

Chạm vào thông báo để gửi lời chúc mừng đến đồng nghiệp.

Khen thuong 4

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.