1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Tôi muốn nhận/không nhận các thông báo khi có biến động nhân sự, khen thưởng, thay đổi vị trí, tin vui, tin buồn và bảng tin thì làm như thế nào?

Tôi muốn nhận/không nhận các thông báo khi có biến động nhân sự, khen thưởng, thay đổi vị trí, tin vui, tin buồn và bảng tin thì làm như thế nào?

Vào menu Còn nữa, chạm vào Thiết lập.

Chọn phần Thông báo.

Chạm vào biểu tượng  để thiết lập nhận thông báo hoặc biểu tượng  để thiết lập không nhận loại thông báo tương ứng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.