1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Tôi muốn thêm/sửa/xóa thẻ công việc thì làm thế nào?

Tôi muốn thêm/sửa/xóa thẻ công việc thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

Chạm vào Thẻ công việc.

Chạm vào biểu tượng  để thêm mới thẻ công việc.

Nhập tên thẻ và nhấn Cất.

Chạm vào tên thẻ để sửa tên thẻ công việc.

Sửa tên thẻ và nhấn Cất.

Chạm, giữ và vuốt sang trái để xóa thẻ công việc.

Chạm Xóa và nhấn .

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.