1. Trang chủ
 2. AMIS Mobile
 3. Còn nữa
 4. Thiết lập
 5. Làm thế nào để biết tình hình nhân sự trong công ty?

Làm thế nào để biết tình hình nhân sự trong công ty?

Chạm vào biểu tượng

Sử dụng giọng nói để hỏi về các thông tin như:

Tình hình nhân sự chung của công ty, ví dụ các câu lệnh:

 • Tình hình nhân sự hiện nay thế nào?
 • Công ty hiện nay có bao nhiêu nhân viên học việc

Biến động nhân sự, nhân viên mới vào, nhân viên nghỉ việc, ví dụ các câu lệnh:

 • Tình hình biến động nhân sự công ty thế nào?
 • Hôm nay tiếp nhận nhân viên nào mới không?
 • Tháng này có nhân viên nào nghỉ việc không?

Thông tin nhân sự theo giới tính, trình độ, độ tuổi, thâm niên công tác, ví dụ các câu lệnh:

 • Cơ cấu nhân sự theo giới tính như thế nào?
 • Hiện nay, cơ cấu nhân sự theo trình độ trong công ty như thế nào?
 • Trong công ty có bao nhiêu nhân viên có độ tuổi 30?
 • Cơ cấu nhân sự theo thâm niên công tác trong công ty như thế nào?

Chương trình hiển thị kết quả và trả lời bằng giọng nói.

Lưu ý:

 • Những nhân viên được phép truy cập vào màn hình Nhân sự trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự thì mới được phép hỏi về tình hình nhân sự.
 • Nhân viên được phân quyền truy cập dữ liệu vào cơ cấu tổ chức nào thì chỉ có thể hỏi về cấp cơ cấu tổ chức đó.
Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.