1. Trang chủ
 2. AMIS Mobile
 3. Còn nữa
 4. Thiết lập
 5. Tôi muốn biết tình hình tài chính của công ty thì làm như thế nào?

Tôi muốn biết tình hình tài chính của công ty thì làm như thế nào?

Xem phim giới thiệu

Tải phim hướng dẫn tại đây

Các bước thực hiện

Chạm vào biểu tượng

Sử dụng giọng nói để hỏi về các thông tin như:

Tình hình hoạt động chung của công ty, ví dụ các câu lệnh:

 • Tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay thế nào?
 • Tình hình tài chính hiện nay của công ty thế nào?

Các chỉ tiêu kinh doanh như: doanh thu, chi phí, tồn kho, công nợ…, ví dụ các câu lệnh:

 • Tình hình doanh thu hiện nay như thế nào?
 • Công nợ phải thu hiện nay là bao nhiêu?
 • Công nợ phải trả hiện nay là bao nhiêu?
 • Tồn kho hiện nay là bao nhiêu?
 • Tiền hiện có của công ty là bao nhiêu?
 • Lợi nhuận công ty hiện nay là bao nhiêu?

Câu hỏi khác liên quan đến tài chính kế toán như: lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ…, ví dụ các câu lệnh:

 • Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào đang cao nhất?
 • Tỷ giá ngoại tệ hôm nay thế nào?

Chương trình hiển thị kết quả và trả lời bằng giọng nói.

Lưu ý: Tài khoản có một trong các quyền sau thì mới hỏi được các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của công ty:

 • Quyền vào chức năng Phân tích tài chính.
 • Quyền xem Báo cáo tài chính/Báo cáo tài chính tổng hợp.
 • Quyền xem các báo cáo Tổng hợp: Bảng cân đối kế toán hoặc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Hoặc có tất cả các quyền..
Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.