1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Làm thế nào để thêm/xóa người thay thế xử lý công việc?

Làm thế nào để thêm/xóa người thay thế xử lý công việc?

Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

Chạm vào Người thay thế.

Chạm vào biểu tượng  để thêm mới người thay thế, sau đó chọn nhân viên muốn ủy quyền.

Lưu ý có thể tìm kiếm nhân viên theo họ tên, số điện thoại, email, đơn vị…

Chạm, giữ và vuốt sang trái để xóa người thay thế,

Chạm Xóa và chọn .

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.