1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc tài chính số
  5. Tôi muốn biết tình hình công nợ của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình công nợ của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc tài chính số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết số dư công nợ phải thu, số dư công nợ phải trả và tình hình công nợ hiện nay của doanh nghiệp.

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Công nợ phải thu hiện nay là bao nhiêu?
  • Công nợ phải trả hiện nay là bao nhiêu?
  • Tình hình công nợ hiện nay thế nào?
  • Tình hình công nợ tháng này/quý này/năm nay thế nào?
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.