1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc tài chính số
  5. Tôi muốn biết tình hình tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc tài chính số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết về số dư tiền mặt, tiền gửi hoặc cả tiền mặt, tiền gửi hiện nay của doanh nghiệp.

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Hiện công ty có bao nhiêu tiền?
  • Hiện nay công ty có bao nhiêu tiền mặt?
  • Tiền tại quỹ là bao nhiêu?
  • Tiền gửi tại công ty hiện có bao nhiêu?
  • Tiền ngân hàng hiện có bao nhiêu?
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.