1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tuyển dụng
  5. Tôi muốn sinh bản tin tuyển dụng sang các trang website tìm việc khác thì làm thế nào?

Tôi muốn sinh bản tin tuyển dụng sang các trang website tìm việc khác thì làm thế nào?

Bạn có thể sinh bản tin tuyển dụng từ AMIS.VN Nhân sự sang các trang website tìm việc khác như sau:

Trên AMIS.VN Nhân sự, bạn vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào “Đợt tuyển dụng” muốn sinh bản tin tuyển dụng sang trang website tìm việc khác, sau đó chọn Sinh bản tin tuyển dụng.

Bạn coppy link sang các trang website tìm việc khác.

Cập nhật 16/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.