1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tuyển dụng
  5. Tôi muốn thay đổi banner ở trang tin tuyển dụng được sinh từ tuyển dụng thì làm thế nào?

Tôi muốn thay đổi banner ở trang tin tuyển dụng được sinh từ tuyển dụng thì làm thế nào?

Để thay đổi banner ở trang tin tuyển dụng người dùng vào phân hệ Thiết lập\Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị.

Nhấn để xóa banner hiện tại.

Nhấn để tải banner mới.

Nhấn Cất.

Cập nhật 13/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.