1. Trang chủ
 2. Kế toán
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khác
 5. Tôi muốn quản lý dữ liệu trên 2 hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị thì làm thế nào?

Tôi muốn quản lý dữ liệu trên 2 hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị thì làm thế nào?

Trên phần mềm MISA SME.NET 2017 có hai hệ thống sổ khác nhau:

 • Sổ tài chính: cho phép nhập và quản lý các chứng từ kế toán hợp lệ, phục vụ cho việc lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
 • Sổ quản trị: cho phép nhập và quản lý các chứng từ kế toán hợp lệ hoặc không hợp lệ, phục vụ vụ cho nhu cầu quản lý nội bộ của đơn vị.

Để sử dụng đồng thời cả 2 hệ thống sổ này cần thực hiện như sau:
Bước 1: Lựa chọn có sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị

 • Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tích chọn ô Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị.


Bước 2: Nhập và quản lý chứng từ trên từng hệ thống sổ

Để lựa chọn hệ thống sổ làm việc thực hiện như sau:

 • Nhấn Chọn chi nhánh làm việc
 • Tích chọn hệ thống sổ muốn làm việc:
  • Nếu chọn Sổ quản trị => Khi lập chứng từ kế toán, hệ thống sẽ cho phép lựa chọn lưu chứng từ chỉ trên sổ quản trị hay lưu trên cả hai sổ (tài chính và quản trị).
  • Nếu chọn Sổ tài chính => Khi lập chứng từ kế toán, hệ thống sẽ cho phép lựa chọn lưu chứng từ chỉ trên sổ tài chính hay lưu trên cả hai sổ (tài chính và quản trị).

Lưu ý: Nếu lựa chọn làm việc trên Sổ quản trị, khi đó trên hệ thống sẽ không xuất hiện phân hệ Thuế. 

Khi lập chứng từ kế toán, có thể lựa chọn lưu chứng từ ở hệ thống sổ đã chọn hay lưu cùng lúc trên cả 2 hệ thống sổ.

Cập nhật 21/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan