Ủy quyền cho người khác thực hiện giao việc

Trong một số trường hợp quản lý có thể ủy quyền cho một người khác thực hiện giao việc cho nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Khai báo danh sách người được ủy quyền

Trên ứng dụng quản lý Công việc, nhấn vào avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Tùy chọn

Tại nhóm Ủy quyền giao việc, nhấn Thêm.

Chọn người được ủy quyền, nhấn biểu tượng  để lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để thay đổi người được ủy quyền hoặc biểu tượng để xóa hẳn thông tin về người được ủy quyền.

Bước 2: Giao việc với vai trò người được ủy quyền

Người được ủy quyền đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Trên ứng dụng quản lý Công việc, nhấn vào avatar người dùng, chọn làm việc với vai trò người ủy quyền.

Sau đó thực hiện chức năng Giao việc thay cho người ủy quyền.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.