1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Báo cáo MISA
 6. Xem báo cáo tình trạng chưa ghi nhận doanh số hàng tháng

Xem báo cáo tình trạng chưa ghi nhận doanh số hàng tháng

1. Mục đích

 • Xác định hợp đồng đã xuất hóa đơn mà chưa cấp GPSD/thuê bao: Số lượng, giá trị.
 • Xác định hợp đồng đã cấp GPSD/thuê bao mà chưa xuất hóa đơn: Số lượng, giá trị.
 • Xác định hợp đồng đã cấp GPSD/thuê bao, đã xuất hóa đơn mà chưa ghi nhận doanh số: Số lượng, giá trị.
 • Xác định hợp đồng đã thu tiền hay chưa thu tiền:

– Khi kế toán thu tiền cho hợp đồng thì tự động check đã thu tiền, số tiền thu và chuyển lên hệ thống CRM để NVKD quản lý được.

– Kế toán, NVKD có thể quản lý được danh sách các hợp đồng chưa thu tiền để quản lý thu hồi công nợ.

2. Phân quyền sử dụng

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Vai trò & Quyền hạn.

 • Chọn Phân quyền.

 • Tại chức năng “Báo cáo dùng riêng cho MISA”, chọn Báo cáo tình trạng chưa ghi nhận doanh số hàng tháng, sau đó tích chọn Quyền sử dụng phân hệ.

 • Nhấn Đồng ý.

3. Cách thực hiện trên phần mềm

 • Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo MISA/ Báo cáo tình trạng chưa ghi nhận doanh số hàng tháng.


 • Bước 2: Chọn thời gian xem báo cáo và nhấn Tải báo cáo.

 • Bước 3: Nhấn để tải báo cáo về máy tính.

Lưu ý: Có thể Sửa mẫu báo cáo hoặc tải mẫu báo cáo mới lên hệ thống bằng cách:

 • Nhấn Tải về mẫu báo cáo, sau đó chỉnh sửa lại mẫu báo cáo theo nhu cầu người dùng.

 • Nhấn Tải lên kế hoạch (mẫu báo cáo) để update mẫu báo cáo đã chỉnh sửa (hoặc mẫu báo cáo mới) lên hệ thống.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.