Xem báo cáo tổng hợp doanh thu

1. Mục đích

Giúp Ban TGĐ nhanh chóng xem được các báo cáo thống kê Doanh thu theo Văn phòng, Văn phòng Khối Kinh doanh, Sản phẩm và Sản phẩm_Dịch vụ để đưa ra các quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Phân quyền sử dụng

Có 2 cách phân quyền sử dụng chức năng xem Báo cáo tổng hợp doanh thu, cụ thể:

Cách 1: Phân quyền trên trang Wall

 • Đăng nhập vào trang Wall, sau đó vào Quản trị hệ thống\Phân quyền truy cập.

 • Nhấn để phân quyền truy cập.

 • Tại mục Bán hàng, tích chọn Xem báo cáo tổng hợp doanh thu MISA.

 • Nhấn Tiếp tục.

Cách 2: Phân quyền trên hệ thống AMIS CRM

 • Vào phân hệ Hệ thống\Vai trò & Quyền hạn.

 • Chọn tab Phân quyền.

 • Tại chức năng “Báo cáo dùng riêng cho MISA”, chọn Báo cáo tổng hợp doanh thu – MISA, sau đó tích chọn Quyền sử dụng phân hệ.

 • Nhấn Đồng ý.

3. Cách thực hiện trên phần mềm

 • Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo MISA\Báo cáo tổng hợp doanh thu.

 • Bước 2: Tải về mẫu báo cáo và cập nhật Số liệu kế hoạch theo thời gian cần thống kê.

 • Bước 3: Nhấn Tải lên kế hoạch (mẫu báo cáo) để tải mẫu báo cáo đã cập nhật Số liệu kế hoạch lên.

 • Bước 4: Chọn thời gian xem báo cáo và nhấn Tải báo cáo.

 • Bước 5: Nhấn để tải báo cáo tổng hợp doanh thu về máy tính.

 • Lưu ý:

  • Để đảm bảo số liệu báo cáo chính xác người dùng cần cập nhật số liệu tại cột Số kế hoạch đúng thời gian cần thống kê.
  • Các tab Nguon du lieu – Sluong, Dthu theo khoi, Nguon du lieu -Dthu, Revenue Data là tab ảnh hưởng tới số liệu trên báo cáo người dùng không tự ý thay đổi số liệu trên các tab này.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.