[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật

7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R11, kế toán có thể cập nhật thực thu, thực chi cho toàn bộ hợp đồng theo đơn vị, khoảng thời gian sang AMIS.VN- Bán hàng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R11: Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi cho toàn bộ hợp đồng nhưng không có nút chọn toàn bộ nên mất thời gian trong việc chọn từng hợp đồng để cập nhật sang AMIS. VN- Bán hàng.
  • Từ phiên bản R11: Bổ sung chức năng Cập nhật thực thu, thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn sang AMIS.VN cho phép  Kế toán cập nhật thực thu, thực chi cho toàn bộ hợp đồng sang AMIS.VN - Bán hàng giúp giảm thiểu thời gian thao tác.
Giả sử, Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi cho toàn bộ hợp đồng trong năm 2018 của chi nhánh Hồ Chí Minh thì thực hiện như sau:
  • Vào phân hệ hợp đồng, chọn Tiện ích\Cập nhật thực thu, thực chi, giá trị đã xuất hoá đơn sang AMIS.VN.
  • Chọn tham số cần cập nhật. Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi cập nhật thực thu, thực chi, giá trị xuất hóa đơn sang AMIS.VN thành công, hiển thị thông báo:

  • Lưu ý:
  • Chức năng Cập nhật thực thu, thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn sang AMIS.VN chỉ hiển thị khi dữ liệu kế toán và sổ đang làm việc được thiết lập kết nối với AMIS.VN. Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây.
  • Khi thực hiện chức năng mà Kế toán khác thay đổi Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN sang sổ khác hoặc dữ liệu kế toán khác thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo:
Xem thêm
1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn
2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.
4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn
6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này
8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán
10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng