[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích
Bổ sung tiện ích Cập nhật ngày phép, chương trình sẽ tự động tính lại số ngày phép còn lại một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần đi kiểm tra lại từng nhân viên và sửa tay cho từng nhân viên.
2. Chi tiết thay đổi
Vào phân hệ Chấm công\Tổng hợp nghỉ phép.

Nhấn Tiện ích\Cập nhật ngày phép để thực hiện cập nhật lại số ngày phép còn lại của năm đang hiển thị của Cơ cấu tổ chức cao nhất mà người dùng được phân quyền.

Nguyên tắc cập nhật:
  • Số ngày phép đã nghỉ = tổng số ngày đã nghỉ trên đơn trong năm đang chọn có trạng thái đã duyệt và có lý do nghỉ là nghỉ phép.
  • Tổng số ngày phép được nghỉ = Số ngày phép năm trước chuyển sang +Số ngày phép được nghỉ trong năm + Số ngày phép theo thâm niên + Số ngày phép được thưởng.
  • Tổng số ngày phép đã nghỉ = Số ngày phép đã nghỉ không theo đơn + Số ngày phép đã nghỉ theo đơn.
  • Số ngày phép còn lại = Tổng số ngày phép được nghỉ - Tổng số ngày phép đã nghỉ.


Xem thêm