[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích
Cho phép nhân sự nhập khẩu Hồ sơ vãng lai lên phần mềm, bao gồm các thông tin giống Thêm hồ sơ vãng lai ở phân hệ Tuyển dụng, giúp tiết kiệm thời gian.
2. Chi tiết thay đổi
Vào phân hệ Tuyển dụng\Hồ sơ vãng lai.

Nhấn Nhập khẩu.

Xem hướng dẫn cách nhập khẩu tương tự tại đây.Xem thêm