[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ 
Sau khi đã xây dựng được quy trình đánh giá, bộ xếp hạng và tiêu chí đánh giá, Nhân sự phụ trách đánh giá tiến hành thực hiện đánh giá nhân viên theo trình tự:
  • Tổ chức đợt đánh giá (Tạo đợt đánh giá)
  • Thông báo đợt đánh giá tới các thành phần tham gia đánh giá.
  • Các thành phần đánh giá tiến hành đánh giá và gửi kết quả tới nhân sự.
2. Các bước thực hiện

Tạo đợt đánh giá

Chọn đối tượng được đánh giá

Thực hiện đánh giá


Lưu ý:

  • Có thể Cập nhật lại người phê duyệt hoặc Chuyển trạng thái của đợt đánh giá sang Thực hiện hoặc Hoàn thành.
  • Có thể Thực hiện đánh giá lại đợt đánh giá.
=> Bằng cách nhấn chuột phải, chọn chức năng tương ứng.
 
  • Có thể in Kết quả tổng hợp của đợt đánh giá bằng cách chọn đợt đánh giá/ nhấn In.
 
  • Có thể In phiếu đánh giá của nhân viên trong đợt đánh giá nhấn chuột phải trên tab chi tiết đợt đánh giá chọn In phiếu đánh giá.
 

 Xem thêm