1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Bỏ ngầm định quyền Tra cứu danh bạ khi tạo mới hồ sơ nhân viên

Bỏ ngầm định quyền Tra cứu danh bạ khi tạo mới hồ sơ nhân viên

Bỏ ngầm định tích quyền tra cứu danh bạ để đồng nhất việc tạo mới hồ sơ nhân viên trên Trang cá nhân và trên phần mềm AMIS.VN – Nhân sự. Do nhân viên mới thì chỉ có vai trò nhân viên nên không có quyền tra cứu danh bạ.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R34: Khi tạo mới hồ sơ nhân viên trên Trang cá nhân, chương trình đang ngầm định tích chọn cho phép nhân viên có quyền Tra cứu danh bạ (còn trên phần mềm AMIS.VN – Nhân sự thì không ngầm định cho phép nhân viên tra cứu danh bạ).

Từ phiên bản R34 trở đi: Để đồng nhất việc tạo mới hồ sơ nhân viên trên Trang cá nhân và trên phần mềm AMIS.VN – Nhân sự thì chương trình bỏ ngầm định tích quyền Danh bạ/Tra cứu danh bạ khi tạo mới hồ sơ nhân viên trên Trang cá nhân.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan