1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Cho phép in mẫu Đề nghị thanh toán theo mẫu trên AMIS.VN 1.0

Cho phép in mẫu Đề nghị thanh toán theo mẫu trên AMIS.VN 1.0

Cho phép người dùng lựa chọn in Đề nghị thanh toán theo mẫu chuẩn (quy định tại thông tư 200) hoặc in theo mẫu dùng nội bộ (giống trên AMIS.VN 1.0).

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R34 trở đi: Chương trình cho phép người dùng lựa chọn in Đề nghị thanh toán theo mẫu chuẩn thông tư 200 hoặc in theo mẫu dùng nội bộ (giống trên AMIS.VN 1.0).

  • Chọn mẫu theo chế độ kế toán: Để in Đề nghị thanh toán theo mẫu mới (thông tư 200)
  • Chọn mẫu quản trị: Để in Đề nghị thanh toán theo mẫu nội bộ (giống trên AMIS.VN 1.0)

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.