1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Khi quản lý Duyệt Đề nghị đi công tác của nhân viên hệ thống tự động gửi email thông báo tới Người hỗ trợ (nếu có)

Khi quản lý Duyệt Đề nghị đi công tác của nhân viên hệ thống tự động gửi email thông báo tới Người hỗ trợ (nếu có)

Trường hợp Đề nghị đi công tác của nhân viên có yêu cầu hỗ trợ mua vé máy bay, ô tô, đặt phòng khách sạn,… thì khi Quản lý Duyệt đề nghị đi công tác hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới Người hỗ trợ để người hỗ trợ kịp thời vào xử lý theo đề nghị của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R34: Chương trình không gửi thông báo cho những người hỗ trợ nhân viên đặt vé , đặt phòng,… khi nhân viên đi công tác.

Từ phiên bản R34 trở đi: Khi Đề nghị đi công tác của nhân viên có yêu cầu hỗ trợ mua vé máy bay, ô tô, đặt phòng khách sạn,… thì khi Quản lý Duyệt đề nghị đi công tác hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới Người hỗ trợ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Người hỗ trợ phải được thiết lập email trên hệ thống AMIS.VN – Nhân sự trong Hệ thống\Tùy chọn\6. Tùy chọn Email).

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.