Duyệt đề nghị đi công tác

1. Nội dung
Cho phép quản lý phê duyệt đề nghị đi công tác và theo dõi nhân viên hoàn thành thủ tục sau đi công tác về.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Phê duyệt đề nghị đi công tác cho nhân viên

Đối với những đề nghị đi công tác cần được phê duyệt hệ thống sẽ tự động thông báo cho quản lý tại phần Thông tin chờ phê duyệt tại Trang tin của tôi:

Để phê duyệt đề nghị đi công tác cho nhân viên, quản lý thực hiện như sau:

1. Chọn mục Chưa duyệt


2. Chọn đề nghị cần phê duyệt.


3. Nhấn Duyệt để đồng ý hoặc nhấn Không duyệt để từ chối đề nghị đi công tác.

Lưu ý: Nếu Đề nghị đi công tác của nhân viên có yêu cầu hỗ trợ đặt vé máy bay, ô tô, đặt phòng khách sạn,… thì khi quản lý Duyệt đề nghị đi công tác hệ thống sẽ tự động gửi email cho Người hỗ trợ (Người hỗ trợ phải được thiết lập email trên hệ thống AMIS.VN – Nhân sự trong Hệ thống\Tùy chọn\6. Tùy chọn Email).


Kiểm tra các đề nghị đi công tác đã duyệt hoặc từ chối

Kiểm tra đề nghị đi công tác đã duyệt

1. Chọn mục Đã duyệt.

2. Xem danh sách đề nghị đi công tác đã duyệt.Lưu ý
: Đối với đề nghị đi công tác đã duyệt nhưng chưa hoàn thành thủ tục, có thể từ chối bằng cách chọn đề nghị và nhấn Không duyệt.Kiểm tra đề nghị đi công tác đã từ chối


1. Chọn mục Từ chối.

2. Xem danh sách đề nghị đi công tác đã từ chối.

Lưu ý: Đối với đề nghị đi công tác đã từ chối, có thể duyệt bằng cách chọn đề nghị và nhấn Duyệt.


Kiểm tra đề nghị đi công tác đã được phê duyệt và đã hoàn thành thủ tục sau khi đi công tác về

Sau khi nhân viên đi công tác về, sẽ phải hoàn thành các thủ tục sau chuyến công tác như: nộp giấy xác nhận đi công tác cho bộ phận đi công tác, làm thủ tục thanh quyết toán công tác phí… Nhân sự sẽ căn cứ vào các giấy tờ mà nhân viên nộp để xác nhận việc nhân viên đã hoàn thành thủ tục sau chuyển công tác.

Khi đó quản lý có thể kiểm tra danh sách chuyến đi công tác của nhân viên đã hoàn thành thủ tục sau khi đi công tác về.

1. Chọn mục Đã hoàn thành.

2. Xem danh sách đề nghị đi công tác đã hoàn thành thủ tục.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xem đề nghị đi công tác.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.