Duyệt đề nghị đi công tác

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm
Làm thế nào để duyệt đề nghị đi công tác cho nhân viên         Làm sao để kiểm tra lại các đề nghị đi công tác đã được phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt
         Có thể xem được những đề nghị nào đã được phê duyệt và đã hoàn thành thủ tục sau khi đi công tác về không


Làm thế nào để duyệt đề nghị đi công tác cho nhân viên?

Đối với những đề nghị đi công tác cần được phê duyệt hệ thống sẽ tự động cảnh báo cho người dùng biết ngay tại phần Thông tin chờ phê duyệt tại Trang tin của tôi:

Để duyệt được đề nghị đi công tác cho nhân viên, quản lý thực hiện như sau:Làm sao để kiểm tra lại các đề nghị đi công tác đã được phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt?

Khi có phát sinh thắc mắc về đề nghị đi công tác, quản lý có thể tra cứu lại thông tin về những đề nghị đã từng phê duyệt đồng ý hoặc từ chối.

  • Xem lại những đề nghị đi công tác đã được phê duyệt đồng ý:

Đối với những đề nghị đi công tác đã được phê duyệt đồng ý, quản lý vẫn có thể từ chối bằng cách nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn chức năng Không duyệt.

  • Xem lại những đề nghị đi công tác của nhân viên bị từ chối phê duyệt:


Đối với những đề nghị đi công tác đã bị từ chối, quản lý vẫn có thể phê duyệt cho phép nghỉ bằng cách nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn chức năng Duyệt.


Có thể xem được những đề nghị nào đã được phê duyệt và đã hoàn thành thủ tục sau khi đi công tác về không?

Sau khi nhân viên đi công tác về, sẽ phải hoàn thành các thủ tục sau chuyến công tác như: nộp giấy xác nhận đi công tác cho bộ phận đi công tác, làm thủ tục thanh quyết toán công tác phí… Nhân sự sẽ căn cứ vào các giấy tờ mà nhân viên nộp để xác nhận việc nhân viên đã hoàn thành thủ tục sau chuyển công tác.
Khi đó quản lý có thể kiểm tra xem chuyến công tác nào của nhân viên  đã hoàn tất xong các thủ tục sau khi đi công tác về bằng cách:


Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.