Đề nghị tạm ứng

1. Nội dung

Cho phép nhân viên lập đề nghị tạm ứng và theo dõi tình trạng của đề nghị.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Nộp đề nghị tạm ứng


1. Chọn mục Nộp đề nghị.


2. Khai báo thông tin chung của đề nghị:

  • Lựa chọn người duyệt.
  • Lựa chọn hình thức nhận tiền, nếu chọn Chuyển khoản thì nhập thêm thông tin Tài khoản NH  Mở tại NH.
  • Nhập hạn thanh toán tiền tạm ứng.

3. Khai báo chi tiết các khoản tạm ứng bằng cách nhấn Thêm mới.

Lưu ý: Trường hợp khai báo sai các khoản tạm ứng, có thể chọn dòng khai báo và nhấn Xóa để xóa khoản tạm ứng4. Nhấn Cất để lưu lại thông tin trên đề nghị tạm ứng hoặc nhấn Cất & Gửi để gửi đề nghị tạm ứng cho kế toán phê duyệt.


Kiểm tra đề nghị tạm ứng chưa gửi
1. Chọn mục Chưa gửi.
2. Xem danh sách đề nghị tạm ứng chưa gửi.Lưu ýCó thể gửi đề nghị tạm ứng bằng cách tích chọn đề nghị, sau đó nhấn Gửi.

Kiểm tra đề nghị tạm ứng đã gửi nhưng chưa được phê duyệt
1. Chọn mục Chưa chi.
2. Xem danh sách đề nghị tạm ứng đã gửi nhưng chưa được kế toán phê duyệt.

Kiểm tra đề nghị tạm ứng đã được duyệt chi
1. Chọn mục Đã chi.
2. Xem danh sách đề nghị tạm ứng đã được kế toán duyệt chi.

Kiểm tra đề nghị tạm ứng đã quyết toán
1. Chọn mục Đã quyết toán.
2. Xem danh sách đề nghị tạm ứng đã được quyết toán.

Lưu ý

  • Có thể in đề nghị tạm ứng bằng cách nhấn In.
    • Chọn mẫu theo chế độ kế toán: Để in đề nghị thanh toán theo mẫu quy định tại Thông tu 200.
    • Chọn mẫu quản trị: Để in đề nghị thanh toán theo mẫu trên AMIS.VN 1.0

  • Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa đề nghị quyết toán tạm ứng.
  • Có thể lập đề nghị tạm ứng từ đề nghị đi công tác bằng cách chọn đề nghị đi công tác và chọn chức năng Lập đề nghị tạm ứng:

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.