Chi tiết công nợ

1. Nội dung
Cho phép xem chi tiết công nợ: số tạm ứng, số quyết toán..

2. Các bước thực hiện

1. Chọn mục Chi tiết công nợ.

2. Thiết lập điều kiện thống kê.

3. Nhấn Lấy số liệu.

4. Xem danh sách chi tiết công nợ.

Lưu ý: Có thể kết xuất chi tiết công nợ ra file Excel bằng cách nhấn Xuất khẩu.


Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.