[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN_Kế toán đã thiết lập sẵn biểu thuế tài nguyên theo quy định của Nhà nước, phục vụ cho việc lập tờ khai thuế tài nguyên. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể sửa đổi lại thông tin các biểu thuế tài nguyên sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên.
  2. Chọn tài nguyên muốn thay đổi thông tin, nhấn Sửa.


  3. Nhập lại thông tin thay đổi.

  • Có thể tích chọn Ngừng theo dõi với các biểu thuế tài nguyên không có nhu cầu theo dõi nữa.
  4. Nhấn Cất.


  Xem thêm