[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép cập nhật ảnh vào hồ sơ cho nhiều nhân viên cùng một lúc để tiết kiệm thời gian cho nhân sự.
2. Các bước thực hiện
1. Chuẩn bị file ảnh để cập nhật vào hồ sơ nhân viên.
  • Tên ảnh phải trùng với Mã nhân viên.
2. Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ.
3. Nhấn Tiện ích\Cập nhật ảnh hàng loạt
.

4. Nhấn Chọn ảnh: Tìm đến file ảnh đã chuẩn bị ở bước 1 và chọn các ảnh muốn cập nhật vào hồ sơ nhân viên (để chọn nhiều ảnh cùng lúc: giữ phím Ctrl và nhấn chọn các ảnh muốn sử dụng)
5. Nhấn Open.

6. Nhấn Cập nhật.
7. Hệ thống sẽ tự động cập nhật ảnh vào hồ sơ nhân viên tương ứng.Xem thêm