[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R27 > Tự động trích xuất nội dung từ hồ sơ nhân viên và hồ sơ ứng viên vào phân hệ Hồ sơ và Tuyển dụng

Tự động trích xuất nội dung từ hồ sơ nhân viên và hồ sơ ứng viên vào phân hệ Hồ sơ và Tuyển dụng


1. Mục đích
Cho phép nhân sự trích xuất dữ liệu từ tệp có sẵn vào phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian khi thêm mới hồ sơ nhân viên.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở về trước:
  • Từ phiên bản R27 trở đi:
    Bổ sung thêm nút Nhận diện hồ sơ tự động trên "Danh sách Hồ sơ" và "Danh sách chi tiết đợt tuyển dụng", nhấn vào chức năng này sẽ hiển thị giao diện cho phép chọn tệp trích xuất từ máy tính.

Chọn tệp trích xuất, nhấn Đồng ý để chương trình tự động trích xuất dữ liệu.

Sau khi trích xuất dữ liệu thành công, nhấn Thêm hồ sơ để lấy lên các thông tin đã được trích xuất vào form Thêm mới nhân viên. Nhân sự có thể Thêm/Sửa dữ liệu (nếu cần).

Lưu ý:
    • Chỉ cho phép chọn 1 tệp trích xuất
    • Tệp trích xuất phải có định dạng .PDF và dung lương < 10MB.
Phân quyền: NSD có quyền Thêm Hồ sơ hoặc Thêm Tuyển dụng thì được phép thực hiện chức năng này tương ứng cho các phân hệ.


Xem thêm