1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R6
  5. 1. Cập nhật danh mục biểu thuế TTĐB theo thông báo của Tổng cục thuế để đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC

1. Cập nhật danh mục biểu thuế TTĐB theo thông báo của Tổng cục thuế để đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC

1. Mục đích:

Cập nhật danh mục Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông báo của Tổng cục thuế, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R6: Chưa cập nhật Biểu thuế TTĐB mới nhất
  • Từ phiên bản R6 trở đi: Cập nhật Biểu thuế TTĐB mới nhất, cụ thể:
    • Đổi tên các tiểu mục hàng nhập khẩu từ “NK” thành “Nhập khẩu bán ra trong nước”. Ví dụ: “Xăng NK” thành “Xăng nhập khẩu bán ra trong nước”
    • Bổ sung các tiểu mục: Bài lá nhập khẩu bán ra trong nước (40%) và Vàng mã, hàng mã bán ra trong nước (70%)

Chi tiết thay đổi

1. Danh mục Biểu thuế TTĐB cập nhật theo biểu thuế mới nhất. Xem Danh mục biểu thuế TTĐB tại đây.

2. Khi lập Tờ khai thuế TTĐB từ tháng 01/2017 trở đi, cột Tên hàng hóa, dịch vụ sẽ hiển thị theo biểu thuế TTĐB mới nhất. Xem hướng dẫn lập Tờ khai thuế TTĐB tại đây.

3. Khi thêm mới/sửa Danh mục hàng hóa, biểu thuế TTĐB luôn hiển thị cập nhật theo biểu thuế mới nhất. Xem hướng dẫn khai báo Danh mục hàng hóa tại đây.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.