1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R6
  5. 2. Cập nhật danh mục biểu thuế Tài nguyên theo thông báo của Tổng cục thuế để đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC

2. Cập nhật danh mục biểu thuế Tài nguyên theo thông báo của Tổng cục thuế để đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC

1. Mục đích:

Cập nhật Danh mục biểu thuế tài nguyên theo thông báo của Tổng cục thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R6: Chưa cập nhật Biểu thuế tài nguyên.
  • Từ phiên bản R6 trở đi: Cập nhật Biểu thuế tài nguyên theo Thông tư 300/2016/TT-BTC.
    • Danh mục biểu thuế tài nguyên cập nhật theo biểu thuế mới nhất. Xem Danh mục biểu thuế tài nguyên tại đây.

    •  Khi lập Tờ khai thuế tài nguyên từ tháng 01/2017 trở đi, cột Tên loại tài nguyên sẽ hiển thị theo biểu thuế tài nguyên mới nhất. Xem hướng dẫn lập Tờ khai thuế tài nguyên tại đây.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.