Thuế tài nguyên

1. Định khoản

Xác định số thuế tài nguyên phải nộp:

Nợ TK 6278 (Thông tư 200)
Nợ TK 154 (Thông tư 133)

     Có TK 3336 Thuế tài nguyên
2. Mô tả nghiệp vụ

1. Hàng tháng có phát sinh thuế tài nguyên, kế toán lập tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01-TAIN.
2. Nhận được tờ khai có xác nhận của cơ quan thuế (nếu nộp trực tiếp), hoặc nhận được mail xác nhận đã nhận báo cáo của cơ quan thuế (nếu nộp qua mạng).
2. Hạch toán thuế tài nguyên vào chi phí sản xuất.
3. Khi thực nộp thuế tài nguyên vào Kho bạc nhà nước, hạch toán giảm thuế đã nộp.

3. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các trường hợp nghiệp vụ

4.1. Lập tờ khai lần đầu
1. Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN).
2. Thiết lập kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý.

3. Khai báo thông tin các tài nguyên tính thuế phát sinh trong kỳ bao gồm các thông tin: Tên loại tài nguyên, Sản lượng, Giá tính thuế đơn vị tài nguyên hoặc Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên, Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ (nếu có).

4. Nhấn Cất để lưu tờ khai.
Lưu ý: Có thể lấy lại dữ liệu ban đầu chưa chỉnh sửa bằng cách chọn chức năng Lấy dữ liệu.

4.2. Lập tờ khai bổ sung
1. Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN).
2. Thiết lập kỳ tính thuế.

  • Chọn kỳ tính thuế đã lập tờ khai thuế tài nguyên, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Tờ khai bổ sung.
  • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.

3. Nhấn Đồng ý.
4. Tại tab Tờ khai: Nhập lại các giá trị kê khai đúng.

5. Nhấn Tổng hợp KHBS. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tại tab 01/KHBS.
6. Khai báo bổ sung các thông tin Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm (nếu có).

7. Nhấn Cất để lưu tờ khai.

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.