Nộp tờ khai thuế

1. Nội dung

Hướng dẫn các in báo cáo thuế từ phần mềm và nộp cho cơ quan thuế qua phần mềm HTKK hoặc ứng dụng MTAX.

2. Các bước thực hiện

1. Để nộp được tờ khai, trước tiên cần thiết lập thông tin cơ quan thuế theo hướng dẫn tại đây.

2. Trên tờ khai muốn nộp cho cơ quan thuế, nhấn
In.

  • Tích chọn các phụ lục muốn in kèm. Nhấn In.
3. Để xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml nộp cho cơ quan thuế, chọn chức năng:
Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
4. Hoặc nộp tờ khai qua ứng dụng
MTAX bằng cách:

  • Chọn chức năng Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN.
  • Đăng nhập vào ứng dụng mtax.vn sau đó thực hiện các bước nộp tờ khai theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.