Biểu thuế tài nguyên

1. Nội dung

AMIS.VN_Kế toán đã thiết lập sẵn biểu thuế tài nguyên theo quy định của Nhà nước, phục vụ cho việc lập tờ khai thuế tài nguyên. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể sửa đổi lại thông tin các biểu thuế tài nguyên sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của
doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện

  1. Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên.
  2. Chọn tài nguyên muốn thay đổi thông tin, nhấn Sửa.

  3. Nhập lại thông tin thay đổi.


  • Có thể tích chọn Ngừng theo dõi với các biểu thuế tài nguyên không có nhu cầu theo dõi nữa.

  4. Nhấn Cất.

  Cập nhật 05/12/2019
  

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

  Bài viết liên quan

  Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.