Khối cơ cấu tổ chức

1. Nội dung

Khai báo các khối cơ cấu tổ chức để quản trị được doanh thu, công nợ và kết quả kinh doanh theo từng khối kinh doanh (VD: Doanh nghiệp, Cá nhân, Hành chính sự nghiệp,…).

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Khối cơ cấu tổ chức.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về khối cơ cấu tổ chức => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin khối cơ cấu tổ chức đã khai báo.
  • Với các khối cơ cấu tổ chức không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.