Khoản mục chi phí

1. Nội dung

Quản lý các khoản mục chi phí phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo Thông tư 133, đồng thời phục vụ cho việc xem báo cáo thống kê theo khoản mục chi phí.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo khoản mục chi phí
1. Vào menu Danh mục\Khoản mục chi phí.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về Khoản mục chi phí => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin khoản mục chi phí đã khai báo.
  • Với các khoản mục chi phí không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ khoản mục chi phí cha sang khoản mục chi phí con hoặc từ khoản mục chi phí này sang khoản mục chi phí khác
(Chức năng này chỉ thực hiện được khi có mạng Internet).
1. Chọn 
Chuyển phát sinh trên danh sách khoản mục chi phí.

2. Khai báo khoản mục chi phí cần chuyển dữ liệu đi và khoản mục chi phí được chuyển dữ liệu đến.

  • Chuyển từ danh mục: tích chọn khoản mục chi phí cần chuyển dữ liệu đii => Có thể chuyển đổi dữ liệu cho một hoặc hoặc nhiều khoản mục chi phí vào cùng một khoản mục chi phí.
  • Chuyển đến danh mục: chọn khoản mục chi phí cần chuyển dữ liệu đến và lựa chọn chuyển tất cả dữ liệu phát sinh hay chỉ chuyển trong một khoảng thời gian nào đó.  

3. Nhấn Thực hiện. 
Lưu ý:

  • Sử dụng chức năng Chọn danh mục cha có phát sinh, chương trình sẽ lấy lên các khoản mục chi phí cha đã có phát sinh dữ liệu trực tiếp trên các loại này. Và sau khi tích chọn khoản mục chi phí cha, chương trình sẽ tự động tích chọn các khoản mục chi phí này tại mục Chuyển từ danh mục. Đồng thời hủy bỏ các khoản mục chi phí đã được tích chọn trước đó.

  • Chương trình chỉ cho phép chuyển các dữ liệu đã được đồng bộ lên Cloud và không cho phép chuyển các dữ liệu đã được khóa sổ kỳ kế toán.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.