Hệ thống tài khoản

1. Nội dung

AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo đúng chế độ kế toán đã được chọn khi tạo dữ liệu kế toán trên Cloud. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các tài khoản đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp. Ngoài ra còn cho phép chuyển nhanh dữ liệu đã phát sinh từ tài khoản tổng hợp sang tài khoản chi tiết.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo tài khoản
1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.
2. Nhấn Thêm.


3. Khai báo thông tin chi tiết về tài khoản => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

  • Với tài khoản có liên quan đến ngoại tệ (1112, 1122, 1132, 131…), tích chọn Có hạch toán ngoại tệ nếu muốn quản lý theo ngoại tệ. => Trường hợp không tích chọn thì sẽ không ghi sổ được chứng từ nếu chọn loại tiền khác đồng tiền hạch toán.
  • Với tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết (112, 131, 141, 331…), tích chọn thông tin chi tiết tương ứng tại phần Theo dõi chi tiết theo.

4. Nhấn Cất sau khi khai báo xong.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin tài khoản đã khai báo.
  • Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ tài khoản tổng hợp sang tài khoản chi tiết
1. Chọn tài khoản cần chuyển trên danh sách hệ thống tài khoản.
2. Nhấn Chuyển TK hạch toán.


3. Khai báo thông tin tài khoản bị chuyển và tài khoản được chuyển.

  • Chuyển từ tài khoản: tích chọn tài khoản bị chuyển đổi => Có thể chuyển đổi dữ liệu từ một hoặc hoặc nhiều tài khoản vào cùng một tài khoản.
  • Chuyển tới tài khoản: chọn tài khoản được chuyển đổi và tích chọn các nội dung sẽ được chuyển đổi gồm: danh mục, số dư đầu kỳ, trên công thức báo cáo và trên các chứng từ phát sinh. Riêng với chứng từ, cần lựa chọn thêm thời gian phát sinh chứng từ cần chuyển.

4. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Nếu tích chọn Xoá tài khoản sau khi chuyển, chương trình sẽ tự động tích chọn: Chuyển dữ liệu danh mục, Chuyển số dư, Chuyển trên công thức báo cáo, Chuyển phát sinh trên chứng từ và không cho phép sửa đổi. Đồng thời, sau khi thực hiện xong chức năng chuyển tài khoản hạch toán, thông tin tài khoản bị chuyển đổi sẽ bị xoá trên danh sách hệ thống tài khoản. 

 

 

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.