Tài khoản ngầm định

1. Nội dung

AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các tài khoản hiển thị và tài khoản sẽ được ngầm định khi hạch toán, gắn với từng loại chứng từ, nhằm giảm tối đa các thao tác khi nhập liệu. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể sửa đổi lại thông tin các tài khoản ngầm định sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.
2. Chọn tài khoản ngầm định cần thay đổi thông tin trên danh sách.

3. Nhấn Sửa.

4. Cập nhật lại thông tin thay đổi của tài khoản ngầm định:

  • Thay đổi lại danh sách các tài khoản sẽ hiển thị khi khai báo chứng từ theo loại:
    • Nhấn biểu tượng
    • Tích chọn các tài khoản muốn hiển thị trong danh sách.
    • Nhấn Đồng ý.

  • Chọn tài khoản ngầm định hiển thị khi thêm chứng từ:

5. Nhấn Cất.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.