1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R2.1
  5. 1. Trên danh sách hợp đồng: cho phép lọc hợp đồng ở nhiều tình trạng ghi doanh số cùng 1 lúc để dễ dàng lấy số liệu báo cáo ban giám đốc

1. Trên danh sách hợp đồng: cho phép lọc hợp đồng ở nhiều tình trạng ghi doanh số cùng 1 lúc để dễ dàng lấy số liệu báo cáo ban giám đốc

1. Mục đích

Cho phép lọc hợp đồng ở nhiều tình trạng ghi doanh số cùng 1 lúc để dễ dàng lấy số liệu báo cáo ban giám đốc.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hợp đồng.

    • Tại mục Ghi doanh số: Tích chọn các tình trạng ghi doanh số muốn sử dụng để tìm kiếm hợp đồng.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.