1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R2.1
  5. 3. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi,… khi chọn đối tượng là nhân viên thì địa chỉ sẽ lấy theo đơn vị của nhân viên đó để tiện theo dõi

3. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi,… khi chọn đối tượng là nhân viên thì địa chỉ sẽ lấy theo đơn vị của nhân viên đó để tiện theo dõi

1. Mục đích

Khi lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là nhân viên thì chương trình sẽ lấy địa chỉ lên giao diện chứng từ theo đơn vị của nhân viên đó để tiện theo dõi thu, chi cho nhân viên thuộc đơn vị nào.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R2.1: Khi lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là nhân viên thì chương trình đang lấy địa chỉ lên giao diện chứng từ theo địa chỉ thông tin liên hệ của nhân viên.
Từ phiên bản R2.1 trở đi: Khi lập chứng từ, nếu chọn đối tượng là nhân viên thì chương trình sẽ lấy địa chỉ lên giao diện chứng từ theo đơn vị của nhân viên đó để tiện theo dõi thu, chi cho nhân viên thuộc đơn vị nào.

Ví dụ: Khi lập phiếu chi cho nhân viên
1. Vào phân hệ Quỹ, nhấn Chi tiền.
2. Lập phiếu chi có chọn đối tượng là Nhân viên, chương trình sẽ tự động hiển thị thông tin địa chỉ theo đơn vị của nhân viên đó.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.