1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R2.1
  5. 2. Trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn cho phép lọc được các đề nghị ở nhiều tình trạng cùng 1 lúc để dễ dàng kiểm tra trùng lặp đề nghị xuất hóa đơn

2. Trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn cho phép lọc được các đề nghị ở nhiều tình trạng cùng 1 lúc để dễ dàng kiểm tra trùng lặp đề nghị xuất hóa đơn

1. Mục đích

Cho phép lọc đề nghị xuất hóa đơn ở nhiều tình trạng cùng 1 lúc để dễ dàng kiểm tra trùng lặp đề nghị xuất hóa đơn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị xuất hóa đơn.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đề nghị xuất hóa đơn.

    • Tại mục Tình trạng: Tích chọn các tình trạng muốn sử dụng để tìm kiếm đề nghị xuất hóa đơn.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.